POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE si POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE si POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

Politica de confidențialitate si politica privind cookie-urile stabilesc termenii si conditiile in care „Elegant Lady S.R.L.” (denumita in continuare „Elegant Lady”), cu sediul social la Spinus nr. 311, jud. Bihor, o societate care produce si comercializeaza articole de imbracaminte, in calitate de operatori de date in comun, in scopurile acestei Politici de confidențialitate si a Politicii privind modulele cookie (In continuare, impreuna, „Noi” sau „Operatorii de date”), procesam datele personale pe care ni le furnizati atunci cand utilizati Site-ul web www.elegantlady.ro.

Cand utilizati site-ul, de fiecare data cand ne furnizati orice fel de informatii care, datorita caracteristicilor lor, ne permit sa va identificam, cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de facturare sau livrare, numarul de telefon, numarul cardului de credit sau de debit etc. (denumite in continuare „Date Personale”), fie ca se realizeaza in scopuri de navigare, achiziție a produselor noastre, fie pentru a folosi serviciile sau funcțiile noastre, vi se va aplica aceasta Politica de confidențialitate si cea privind modulele cookie, Conditiile de utilizare si de cumparare si alte documente citate in acest document (In comun „Termenii si Condițiile”), care sunt aplicabile in orice moment si trebuie analizate pentru a va asigura ca sunteți de acord cu acestea.

SCOPURILE COLECTARII SI PROCESARII DATELOR PERSONALE

Elegant Lady SRL cunoaste importanaa datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului elegantlady.ro, clienti, potențiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.  

Aceasta Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului elegantlady.ro. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in documentele Conditiile Generale,  Politica de Confidentialitate din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www. elegantlady.ro.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC Elegant Lady SRL administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achiziționarii produselor confectionate de SC Elegant Lady SRL.

Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Conditiile Generale si Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

Drepturile dumneavoastra


Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreste crearea unui cadru legislativ unitar si uniform pe teritoriul Uniunii Europene care sa nu mai necesite masuri nationale de implementare. 

Elegant Lady SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului si credem ca este un moment potrivit sa punctam cateva aspecte importante.

De asemenea, Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale. Astfel, pe langa drepturile existente in prezent, regasim si dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de stergere a datelor. Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le aveti:

 
  Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele – conform celor mentionate mai sus.


Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale Intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


Dreptul la opoziție vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci candprelucrarea este necesara pentru Indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau candare in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci candprelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment. Atenție: refuzul prelucrarii datelor cu privire la: nume, prenume, adresa de facturare si respective livrare, telefon si email poate duce la imposibilitatea livrarii articolelor comandate pe site-ul web: elegantlady.ro.


Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara Intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.


Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara Intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societații informationale.

Dreptul la restricționarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restricționarea; in cazul in care Elegant Lady nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.


Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmiaa la sediul nostru.


In plus, din 25 mai 2018, daaa aveti nemutumiri sau Intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa: office.elegant.lady@gmail.com. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritații Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal

SC Elegant Lady SRL colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare: 

 1. Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.eleganltlady.ro 
 2. Activitati comerciale de vanzari articole de imbracaminte, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari de articole de imbracaminte pe website-ul www.elegantlady.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica. 
 3. Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a serviciilor SC Elegant Lady SRL, desfasurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor de articole de imbracaminte si comportamentului consumatorului. 
 4. Activitati de post-vanzari, cuprinzand servicii de reltii cu clietii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.elegantlady.ro).
 5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare. 

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.elegantlady.ro: comercializarea articolelor de imbracaminte produse de societatea Elegant Lady SRL:– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail,  informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul elegantlady.ro, alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibila in website.

 

 1. Pentru activitati comerciale de vanzari de articole de imbracaminte confectionate de catre noi, inclusiv vanzari online pe website-ul www.elegantlady.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistic, emiterea facturii pentru articolele achiziționate:– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, adrese de livrare.

 

 1. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a articolelor de imbracaminte confecționate de SC Elegant Lady SRL, desfasurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzari lor si comportamentului consumatorului.
  – nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta),  obisnuinte/ preferințe/ comportament.

 

 1. Pentru activitati de post-vanzari, cuprinzand servicii de relații cu clientii, informarea utilizatorilor/ clientilor privind evaluarea serviciilor oferite de SC Elegant Lady SRL, imbunatatirea calitatii serviciilor in cadrul serviciului Call Center:
  – nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), voce, obisnuinte/ preferinte/ comportament, alte date care rezulta din evaluarea produselor de catre clienti.

 

 1. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor Incheiate, Indeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, in acord cu dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in condiții limitative si in concordanta cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca SC Elegant Lady SRL sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SC Elegant Lady SRL de a va furniza respectivele servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.

 

 1. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, SC Elegant Lady SRL poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai SC Elegant Lady SRL (cum este cazul companiilor cu care SC Elegant Lady SRL se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislației in vigoare),

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plata / bancare sau alte servicii), inclusiv entitati care asista SC Elegant Lady SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciți, asiguratori, autoritați publice (Parchet, Poliție, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu SC Elegant Lady SRL precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.   

Datele Inregistrate de Elegant Lady nu se vand catre terți si sunt folosite doar in scopul imbunatatirii serviciilor societatii. 

 

 1. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv: 
 • de a fi informati cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 •  de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 •  de interventie asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 •  de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitați rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in condițiile  legii-in cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricand, in mod gratuit si fara justificare;
 • de a va adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari ale legislației in materie.

Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre SC Elegant Lady SRL prin accesarea formularului de contact la adresa office.elegant.lady@gmail.com sau ne puteți scrie la urmatoarea adresa de posta: Loc. Spinus  nr. 311, Comuna Spinus , județul Bihor.

Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre SC Elegant Lady SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa sales.elegant.lady@gmail.com sau la adresa de posta: Loc. Spinus  nr. 311, Comuna Spinus, județul Bihor sau de e-mail: office.elegant.lady @gmail.com), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al SC Elegant Lady SRL; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca opțiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

 1. Prevederi speciale legate de minori 

SC Elegant Lady SRL nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

SC Elegant Lady SRL nu realizeaza activitati promoționale de marketing direct de minori.  

Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC Elegant Lady SRL, decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii.  

Minorii care au implinit varsta de 14 ani pot achiziționa produse si solicita si primi comunicatii de la SC Elegant Lady SRL numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in condițiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.

 

 1. Durata prelucrarii datelor 

Va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. Exceptie: Pentru datele  declarate in cadrul serviciului call center, durata prelucrarii datelor este de 5 ani, ca regula, sau pana la exercitarea dreptului de opozitie. De asemenea, SC Elegant Lady SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.

Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata.

 

 1. Alte informatii

Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta. 

La Incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.

Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, SC Elegant Lady SRL nu isi asuma nicio responsabilitate.   

Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil.

 

ABONARE LA NEWSLETTER

Daca autorizati abonarea la Newsletter-ul ElegantLady, va vom furniza informatii cu privire la produsele si serviciile noastre prin diferite mijloace, cum ar fi prin e-mail, orice alt mijloc electronic de comunicare echivalent (cum ar fi SMS etc.). Abonarea la Newsletter-ul ElegantLady poate atrage dupa sine utilizarea datelor dvs. personale pentru a face publicitate personalizata referitoare la produsele si serviciile noastre, disponibila prin e-mail, SMS sau oricare din celelalte mijloace de comunicare electronice sau cele ale unor terte parti. In scopul imbunatatirii serviciului pe care vi-l oferim, va informam ca Datele Personale referitoare la achizițiile dvs. in magazinul online, gusturile si preferintele pot fi utilizate in scopul analizei, generarii de profiluri de utilizator, studii de marketing, studii de calitate si imbunatatirea interactiunii cu clientul nostru. Daca sunteti utilizator inregistrat, puteți modifica preferintele legate de trimiterea acestor comunicaai comerciale la sectiunea Contul Meu. De asemenea, va puteti dezabona in orice moment la secțiunea Newsletter a platformei sau urmand informatiile pe care le furnizam in fiecare comunicare.

 

INFORMATII PRIVIND COOKIE-URILE

 

Utilizam cookie-uri in aceasta Platforma, care reprezinta fisiere text mici cu informatii despre navigatia dvs. in aceasta Platforma, al carei principal obiectiv este de a va imbunatati experienta. Va rugam sa continuati sa cititi pentru a afla mai multe informatii despre cookie-urile pe care le folosim, scopul lor si alte informatii de interes.

Informatii despre cookie-uri

Ce este un cookie? Un cookie este un mic fisier text pe care un site web il stocheaza pe PC-ul dvs., pe telefon sau pe orice alt dispozitiv, cu informatii despre navigarea pe site-ul web respectiv. Cookie-urile sunt necesare pentru a facilita navigarea si a o face mai usor de utilizat si nu dauneaza computerului. Aceasta Politica foloseste termenul general de „cookie-uri” deoarece acestea sunt principala metoda pentru stocarea informatiilor utilizate de acest site web, dar spațiul de „Stocare Locala” al browser-ului este, de asemenea, utilizat in aceleaai scopuri ca si cookie-urile. Toate informatiile incluse in aceasta sectiune sunt, de asemenea, valabile pentru aceasta „Stocare Locala”.

Ce sunt cookie-urile folosite pe acest site web? Cookie-urile reprezinta o parte esentiala a functionarii site-ului nostru web. Scopul principal al cookie-urilor noastre este de a va imbunatati experienta de navigare. De exemplu, ele sunt folosite pentru a ne aminti preferințele (limba, țara etc.) in timpul navigarii si vizitelor viitoare. Informatiile colectate de fisierele cookie ne permit, de asemenea, sa imbunatatim site-ul web prin estimarea numerelor si tiparelor de utilizare, adecvarea site-ului web la interesele individuale ale utilizatorilor, cautari mai rapide etc. in unele cazuri, daca am obtinut in prealabil consimtamantul dvs. informat, este posibil sa folosim cookieuri, tag-uri sau alte dispozitive similare pentru a obtine informatii care ne permit sa va prezentam, fie de pe site-ul nostru web propriu, fie de pe site-uri web terte sau prin orice alt mijloc, publicitate pe baza analizei obiceiurilor dvs. de navigare.

Care sunt cookie-urile care NU sunt folosite pe acest site web? Nu stocam informatii personale sensibile, cum ar fi adresa dvs., parola, datele de pe cardul dvs. de credit sau de debit, etc. in cookie-urile pe care le folosim.

Cine foloseste informatiile stocate in cookie-uri? Informatiile stocate in cookie-urile de pe site-ul nostru web sunt utilizate exclusiv de noi, cu exceptia celor identificate mai jos ca „cookie-uri terta parte”, folosite si gestionate de entitati externe pentru a furniza serviciile solicitate de noi, pentru imbunatatirea serviciilor noastre si a experientei utilizatorului cand navigheaza pe site-ul nostru. Principalele servicii pentru care se utilizeaza aceste „cookie-uri terta parte” sunt obtinerea de statistici de acces si garantarea operatiunilor de plata care se efectueaza.

Cum pot evita utilizarea cookie-urilor pe acest site? Daca preferați sa evitati utilizarea cookie-urilor in aceasta pagina, tinand cont de limitarile descrise mai sus, trebuie mai intai sa dezactivati utilizarea cookie-urilor in browser-ul dvs. si apoi sa stergeti Cookieurile salvate in browser-ul asociat acestui site web. Puteți utiliza aceasta optiune pentru a impiedica utilizarea cookie-urilor in orice moment.

Cum se dezactiveaza si impiedica utilizarea cookie-urilor? Puteti restrictiona, bloca sau sterge cookie-urile de pe acest site web oricand, modificand configurația browser-ului dvs., urmand pasii indicati mai jos. In timp ce setarile sunt diferite in fiecare browser, cookieurile sunt configurate in mod normal in meniul „Preferințe” sau „Instrumente”. Pentru mai multe detalii despre configurarea fisierelor cookie in browser-ul dvs., consultați meniul „Ajutor” din browser-ul propriuzis.